اساتید دانشکده

مجید رسولی

مجید رسولی

مجید رسولی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر پوشش های خوراکی تهیه شده از صمغ های دانه مرو، دانه ریحان و گزانتان بر جذب روغن و خصوصیات ظاهری بادمجان طی فرآیند سرخ کردن کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/28
مطالعات آزمایشگاهی مقایسهی تاثیر پیش تیمارهای پلاسمای سرد و اولتراسونیک بر عملکرد هضم بیهوازی پسماند کاه کلزا در راکتور ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
بررسی اثرات سینرژی هضم ترکیبی بی هوازی لجن فاضلاب و جلبک سبز کلادوفورا و بهینه سازی نسبت ترکیب بستره ها کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
اثر حضور پسماند لیگنوسلولزی گیاه نیشکر و تفاله چای سیاه بر فرآیند تصفیه زیستی فاضلاب شهری در سیستم راکتور هضم بیهوازی ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
ارتقاء عملکرد و پایداری فرآیند هضم بیهوازی در سیستم تصفیه زیستی لجن اولیه و ثانویه فاضلاب شهری با استفاده از کمک سوبسترای لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
اثر پوشش دهی با صمغ های گزانتان و دانه بالنگو بر ویژگی ظاهری و سینتیک خشک شدن برش های زردآلو در سامانه فروسرخ و مدل سازی فرآیند به روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1400/02/20
مطالعات آزمایشگاهی مقایسهی تاثیر پیش تیمارهای پلاسمای سرد و اولتراسونیک بر عملکرد هضم بیهوازی پسماند کاه کلزا در راکتور ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
استفاده از روش های تجربی و نرو- فازی برای مدل سازی خشک کردن موسیلاژ دانه های ریحان و مرو با خشک کن فروسرخ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
پیش فرآوری شیمیایی پسماند لیگنوسلولزی کدوی آجیلی (Cucurbita pepo L.) به منظور افزایش نرخ هیدرولیز و بهبود تولید گاز زیستی در فرآیند هضم بی هوازی در نرخ های متفاوت بارگذاری مواد آلی جامد کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
مطالعات آزمایشگاهی مقایسهی تاثیر پیش تیمارهای پلاسمای سرد و اولتراسونیک بر عملکرد هضم بیهوازی پسماند کاه کلزا در راکتور ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
عزت اله آزادی ارتقاء عملکرد و پایداری فرآیند هضم بیهوازی در سیستم تصفیه زیستی لجن اولیه و ثانویه فاضلاب شهری با استفاده از کمک سوبسترای لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
غزاله امینی استفاده از روش های تجربی و نرو- فازی برای مدل سازی خشک کردن موسیلاژ دانه های ریحان و مرو با خشک کن فروسرخ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
حسین بابایی اثر حضور پسماند لیگنوسلولزی گیاه نیشکر و تفاله چای سیاه بر فرآیند تصفیه زیستی فاضلاب شهری در سیستم راکتور هضم بیهوازی ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
حامد حیدربگی پیش فرآوری شیمیایی پسماند لیگنوسلولزی کدوی آجیلی (Cucurbita pepo L.) به منظور افزایش نرخ هیدرولیز و بهبود تولید گاز زیستی در فرآیند هضم بی هوازی در نرخ های متفاوت بارگذاری مواد آلی جامد کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
مهدی دینی بررسی اثرات سینرژی هضم ترکیبی بی هوازی لجن فاضلاب و جلبک سبز کلادوفورا و بهینه سازی نسبت ترکیب بستره ها کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
رسول آیدرم بهینه سازی و ارتقاء عملکرد هضم ترکیبی بیهوازی ضایعات کشاورزی صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
سیروان خالدیان تاثیرات نانو ذرات CO2O3، ZnO و Fe3O4 بر بازده متان طی هضم بیهوازی پسماند آلی شهری با استفاده از آزمون BMP کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
محمد کوروش رحیم بررسی تولید بیوگاز از هضم بی هوازی ترکیبی فضولات گاو ، میکروجلبک و خاک اره کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی 2222130 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تحلیل سامانه های انرژی 2222553 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 03 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی 2211072 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1400
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی 2222256 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارگاه موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222152 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی 2211072 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 03 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مدیریت و کنترل پروژه 2222149 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدل سازی سامانه های انرژی 2222324 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار مهندسی 2222130 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارگاه موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222152 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211072 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1399
مدل سازی سامانه های انرژی 2222324 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2