اساتید دانشکده

کریم نادری مهدیی

کریم نادری مهدیی

کریم نادری مهدیی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی مزارع گندم شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
رضوان امیدنژاد اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین دهستان رازان شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
عبدالعلی بهرامی ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های بهره برداری کشاورزی در استان همدان با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیکی (مورد: گندم آبی) دکتری دانلود 1393/11/29
نازنین حاتمی کیا راهکارهای مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان شهرستان هرسین کارشناسی ارشد 1394/07/14
طیبه خلیلی بررسی راهکارهای توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
پیام رضایی ارزیابی پایداری زیست محیطی کشت سیب زمینی و خیار در دهستان سفالگران شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
لیلا زلیخایی سیار طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی در استان همدان دکتری دانلود 1397/10/09
سحر زینعلی عوامل موثر بر تغییر الگوی کشت از خیار به ذرت در شهرستان پاسارگاد کارشناسی ارشد 1395/11/17
بهاره طالبی عوامل مؤثر بر استفاده مناسب کشاورزان از منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: لالجین) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
معصومه عبدالهی سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در غرب ایران کارشناسی ارشد 1397/07/09
امیر علی قلی نیا مقایسه پایداری تولید انگور در نظام های بهره برداری دهقانی و تعاونی تولید کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فرشته عواطفی اکمل علل گرایش کشاورزان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1395/07/12
بهرام غفاری پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/02/24 3:10:47 ب.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
هوشیار فتاحی آسیب شناسی و بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی شهرستان قدس استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
عبدالحمید مرادی اثرات اقتصادی - اجتماعی بازارچه های مرزی برمناطق روستایی پیرامون (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی پیران و دره وران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
داریوش مکی بررسی تاثیر دانش بومی باغداری در پایداری منابع تولید (مطالعه موردی شهرستان پاوه استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
مجید نصیری بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
هاجر وحدت مودب واکاوی عوامل موثر بر عملکرد مشاغل خانگی زنان در رزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار 2214335 2 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
توسعه اقتصادی 2214294 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
توسعه پایدار روستایی 2214254 2 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 2214290 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 2214196 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی ملی و منطقه ای کشاورزی ایران 2214319 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی توسعه پایدار 2214285 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
محیط زیست و کشاورزی پایدار 2214341 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی 2214339 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار 2214335 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
توسعه اقتصادی 2214294 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
توسعه پایدار روستایی 2214254 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 2214290 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 2214196 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی ملی و منطقه ای کشاورزی ایران 2214319 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی توسعه پایدار 2214285 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی 2214339 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ترویج کشاورزی ارگانیک 2214094 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
توسعه اقتصادی 2214294 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
توسعه پایدار روستایی 2214254 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2