اساتید دانشکده

حشمت اله سعدی

حشمت اله سعدی

حشمت اله سعدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های خرد زنان روستایی با تاکید بر عوامل آموزشی وترویجی در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/29
نقش آموزشی موزه های باستان شناسی در هویت بخشی فرهنگی جامعه کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
ارزیابی وضعیت مدیریت تغذیه ای مزارع پرورش گاو شیری در استان همدان کارشناسی ارشد 1400/06/30
تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/31
عوامل فردی و اجتماعی موثر بر شایستگیهای کانونی و حرفهای دانشجویان کشاورزی در دانشگاههای دولتی زنجان، رازی و بوعلی سینا دکتری دانلود 1400/01/17
تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان همدان کارشناسی ارشد 1393/11/08
بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان در پذیرش آبیاری تحت فشار(مطالعه ی موردی:شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1393/09/11
عوامل موثر در اثربخشی دوره های آموزشی در تعاونی های فرش دستباف استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
رصد فرهنگ تعاون، در تعاونی های روستایی فعال و غیرفعال با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
مسعود سامیان عوامل فردی و اجتماعی موثر بر شایستگیهای کانونی و حرفهای دانشجویان کشاورزی در دانشگاههای دولتی زنجان، رازی و بوعلی سینا دکتری دانلود 1400/01/17
محمدرضا شکری تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/31
افشین شورچه بررسی میزان موفقیت طرح نظام نوین ترویج از دیدگاه مروجین پهنه و کارشناسان ترویج کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/12
محسن الله عرفان بررسی نقش آموزش ترویج کشاورزی در توسعه و افزایش تولید زعفران در افغانستان ( مطالعه موردی استان هرات) کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/26
فاطمه فرزانه سلطان ابادی ارزیابی وضعیت مدیریت تغذیه ای مزارع پرورش گاو شیری در استان همدان کارشناسی ارشد 1400/06/30
محمد عرفان مظاهری نقش آموزشی موزه های باستان شناسی در هویت بخشی فرهنگی جامعه کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
حوریه السادات نیک سیر بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های خرد زنان روستایی با تاکید بر عوامل آموزشی وترویجی در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/29
شیرپاو احمدی نقش ترویج کشاورزی در بازاریابی محصول سیب در استان پکتیا (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
نسیم ایزدی امکان سنجی توسعه بیوگاز در جامعه دامداران سنتی ایران دکتری دانلود 1398/06/27
مسعود اسدی اثرات اقتصادی و اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
فریبا جعفری اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1393/06/30
سارا جلیلیان بررسی نقش کسب و کارهای خانگی بر توانمندی اقتصادی اجتماعی زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد 1393/07/02
نازنین حاتمی کیا راهکارهای مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان شهرستان هرسین کارشناسی ارشد 1394/07/14
زهرا حاجی هاشمی ارزیابی پذیرش و بلوغ تجارت الکترونیک در بخش تعاون دکتری دانلود 1396/12/09
معصومه حمزیی تحلیل اثرات سازه های آموزشی و ترویجی در توسعه صنایع دستی بین زنان روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/15
علی دلیری مقدم عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/28
سحر زینعلی عوامل موثر بر تغییر الگوی کشت از خیار به ذرت در شهرستان پاسارگاد کارشناسی ارشد 1395/11/17
علی سرخی ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
نسرین یعقوبی تحلیل راهبردی بازاریابی محصولات گلخانه ای شهرستان جیرفت (مطالعه موردی، محصول خیار و گوجه فرنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
امیر علی قلی نیا مقایسه پایداری تولید انگور در نظام های بهره برداری دهقانی و تعاونی تولید کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فرشته عواطفی اکمل علل گرایش کشاورزان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1395/07/12
ساحل غلامی جلال طراحی مدل حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حامد قائنی سابق بررسی میزان آگاهی کشاورزان از تغییرات اقلیمی و به کارگیری گزینه های سازگاری با آن(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
کامبیز کریمی تبیین رفتار زیست محیطی کشاورزان شهرستان قروه و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/25
نیلوفر کوثری ارزیابی مولفه های دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی در دانشگاه های غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
فاطمه لک عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
میترا محمدی بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت برای کاهش آثار منفی کودهای شیمیایی بر محیط زیست(مطالعه موردی گندم کاران شهرستان کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1393/11/20
زمان محمدیان بررسی نیازهای آموزشی باغداران سیب کار در مراحل کاشت، داشت، و برداشت مطالعه موردی شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
سیامک میررضائی ارزیابی آگاهی زیست محیطی زنان روستایی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/27
داریوش مکی بررسی تاثیر دانش بومی باغداری در پایداری منابع تولید (مطالعه موردی شهرستان پاوه استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
فرشید ملامیرزایی اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران کارشناسی ارشد 1395/11/17
مریم یوسفی محمدی تحلیل روش های مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی در شهرستان همدان با تاکید بر سازه های آموزشی ترویجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 2214257 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 2214255 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 2214325 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مسئله مخصوص 2214264 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1402
مقدمات روش تحقیق 2214312 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214259 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
روانشناسی تربیتی 2214297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مباحث نوین در مدیریت ترویج 2214331 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214263 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 2214257 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 2214255 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 2214325 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مسئله مخصوص 2214264 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
مقدمات روش تحقیق 2214312 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214259 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی تربیتی 2214297 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مباحث نوین در مدیریت ترویج 2214331 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214263 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3