اساتید دانشکده

حشمت اله سعدی

حشمت اله سعدی

حشمت اله سعدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان در پذیرش آبیاری تحت فشار(مطالعه ی موردی:شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1393/09/11
تحلیل اثرات سازه های آموزشی و ترویجی در توسعه صنایع دستی بین زنان روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/15
عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/28
بررسی نیازهای آموزشی باغداران سیب کار در مراحل کاشت، داشت، و برداشت مطالعه موردی شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
امکان سنجی توسعه بیوگاز در جامعه دامداران سنتی ایران دکتری دانلود 1398/06/27
ارزیابی آگاهی زیست محیطی زنان روستایی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/27
عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
رصد فرهنگ تعاون، در تعاونی های روستایی فعال و غیرفعال با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان همدان کارشناسی ارشد 1393/11/08
عوامل موثر در اثربخشی دوره های آموزشی در تعاونی های فرش دستباف استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
نقش ترویج کشاورزی در بازاریابی محصول سیب در استان پکتیا (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
نسیم ایزدی امکان سنجی توسعه بیوگاز در جامعه دامداران سنتی ایران دکتری دانلود 1398/06/27
مسعود اسدی اثرات اقتصادی و اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
فریبا جعفری اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1393/06/30
سارا جلیلیان بررسی نقش کسب و کارهای خانگی بر توانمندی اقتصادی اجتماعی زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد 1393/07/02
نازنین حاتمی کیا راهکارهای مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان شهرستان هرسین کارشناسی ارشد 1394/07/14
زهرا حاجی هاشمی ارزیابی پذیرش و بلوغ تجارت الکترونیک در بخش تعاون دکتری دانلود 1396/12/09
علی دلیری مقدم عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/28
سحر زینعلی عوامل موثر بر تغییر الگوی کشت از خیار به ذرت در شهرستان پاسارگاد کارشناسی ارشد 1395/11/17
علی سرخی ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
نسرین یعقوبی تحلیل راهبردی بازاریابی محصولات گلخانه ای شهرستان جیرفت (مطالعه موردی، محصول خیار و گوجه فرنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
امیر علی قلی نیا مقایسه پایداری تولید انگور در نظام های بهره برداری دهقانی و تعاونی تولید کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فرشته عواطفی اکمل علل گرایش کشاورزان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1395/07/12
ساحل غلامی جلال طراحی مدل حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حامد قائنی سابق بررسی میزان آگاهی کشاورزان از تغییرات اقلیمی و به کارگیری گزینه های سازگاری با آن(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
کامبیز کریمی تبیین رفتار زیست محیطی کشاورزان شهرستان قروه و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/25
نیلوفر کوثری ارزیابی مولفه های دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی در دانشگاه های غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
فاطمه لک عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
میترا محمدی بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت برای کاهش آثار منفی کودهای شیمیایی بر محیط زیست(مطالعه موردی گندم کاران شهرستان کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1393/11/20
زمان محمدیان بررسی نیازهای آموزشی باغداران سیب کار در مراحل کاشت، داشت، و برداشت مطالعه موردی شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
سیامک میررضائی ارزیابی آگاهی زیست محیطی زنان روستایی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/27
داریوش مکی بررسی تاثیر دانش بومی باغداری در پایداری منابع تولید (مطالعه موردی شهرستان پاوه استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
فرشید ملامیرزایی اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران کارشناسی ارشد 1395/11/17
مریم یوسفی محمدی تحلیل روش های مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی در شهرستان همدان با تاکید بر سازه های آموزشی ترویجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 01 | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار و احتمالات 2211011 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 2214257 2 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 2214255 2 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 2214325 2 01 | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مقدمات روش تحقیق 2214312 2 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214259 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی تربیتی 2214297 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در مدیریت ترویج 2214331 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214263 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 2214257 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 2214255 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 2214325 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مسئله مخصوص 2214264 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات روش تحقیق 2214312 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول ترویج و آموزش کشاورزی 2211023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214259 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی تربیتی 2214297 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2