اساتید دانشکده

حمید بلالی

حمید بلالی

حمید بلالی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان در پذیرش آبیاری تحت فشار(مطالعه ی موردی:شهرستان همدان) کارشناسی ارشد 1393/09/11
ارزیابی حکمرانی منابع آب زیرزمینی و کارایی ابزارهای اقتصادی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت همدان – بهار) دکتری دانلود 1401/04/01
ارزیابی شاخص فقر آبی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
بررسی روند مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در سناریوهای مختلف رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/29
بررسی تاثیر سیاست خرید تضمینی بر مصرف کودهای شیمیایی در تولید گندم کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
بررسی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در روستاهای شهرستان سوادکوه کارشناسی ارشد 1393/07/06
سحر احمدی ارزیابی شاخص فقر آبی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
مهتاب حق وردی لو بررسی اثر حذف یارانه کود شیمیایی و میزان بارندگی برتولید گندم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
رقیه شافعی بررسی روند مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در سناریوهای مختلف رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/29
منصوره صرامی فروشانی ارزیابی حکمرانی منابع آب زیرزمینی و کارایی ابزارهای اقتصادی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت همدان – بهار) دکتری دانلود 1401/04/01
روژین مرادپور بررسی تاثیر سیاست خرید تضمینی بر مصرف کودهای شیمیایی در تولید گندم کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
نجیمه اتحادی بررسی کارایی و حاشیه بازاریابی گیاهان دارویی استان همدان با تاکید بر صادرات(گشنیز،رازیانه) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/06
بشرا امیری ارتباط صادرات و رشد بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
اکبر باجلان محاسبه اجزای کارایی در زیر بخش شیلات ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
نازنین حاج عابدی اثرات بارندگی و آب های زیرزمینی برعملکرد محصولات کشاورزی و زیربخش های آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
میلاد حاکم پور بررسی اثر بسته بندی در افزایش قدرت بازاری صنعت شیر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
قاسم خالدیان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری استان همدان کارشناسی ارشد 1396/07/15
احسان رحیمی مقدم کاربرد نظریه بازی ها در برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
صبا رضایی بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی صادراتی به کشور به عراق با تاکید بر منابع آب در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
مسعود سامیان عوامل موثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزی در شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1392/06/31
الهام عبدی اثر سیاست های حمایتی بر بهره وری کل عوامل بخش های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
نسرین قادری مقتدر تحلیل وضعیت رفتارکشاورزان در مورد تغییرالگوی کشت موجود با تاکید برپایداری منابع آب (دشت همدان - بهار) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
آرزو قنبرزاده بررسی تولید و بازاریابی گیاه دارویی گشنیز در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/26
فایزه گلی بررسی دانش و نگرش کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان همدان پیرامون مدیریت آب زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
اعظم محمدی ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی تالاب سدآبشینه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
میترا محمدی بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت برای کاهش آثار منفی کودهای شیمیایی بر محیط زیست(مطالعه موردی گندم کاران شهرستان کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1393/11/20
مجید نصیری بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
فاطمه یوسفی ارزیابی ساختار نهادی و عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشت همدان- بهار کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تفکر سیستمی 2214287 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی تکمیلی 2214357 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مدیریت و حسابداری 2221247 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اقتصاد محیط زیست 2214179 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تفکر سیستمی 2214287 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 2214175 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدیریت و حسابداری 2221247 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ارزشیابی پروژه 2214145 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد محیط زیست 2214179 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد کشاورزی 2211016 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 2214178 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تفکر سیستمی 2214287 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 2214175 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2