اساتید دانشکده

علی اصغر ساکی

علی اصغر ساکی

علی اصغر ساکی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر اندازه ذرات کلسیم بر قابلیت هضم کلسیم و فسفر،عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1399/12/20
اثر سینرژیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر راندمان انرژی و پروتئین ،قابلیت هضم کلسیم،فسفر و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1399/08/11
اثر کاهش سطح پروتئین جیره و افزودن یک افزودنی گیاهی (O.X.Plant) بر عملکرد رشد و نسبت بازده پروتئین در جوجه بلدرچین های ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
اثر منبع چربی و سطوح مختلف لسیتین بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/23
شبیه سازی اجزاء محدود فرآیندهای تولید خوراک دام پلت شده از مواد گرانوله و بهینه سازی آن به روش سطح پاسخ(RSM) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
پروانه احمدبیگی اثر کیلات منگنز – گلایسین و لیزین بر عملکرد، خصوصیات فیزیولوژی و تراکم استخوان پولتهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/11/23
روح اله اصلانی برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/07
مهدی آقا بصیری سرابی تعیین نیازمندی ترئونین و اثر آن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/06/31
نرگس آقا محمدی گنبدی اثرات جایگزینی کنجاله سویا کنجاله کلزا براساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد مرغ های تخم گذار هالاین W-36 کارشناسی ارشد 1392/12/10
الهه اکبری تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر زردچوبه در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
زینب باردل اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزل، عصاره های ریشه گزنه و سیر بر تمایز جنسیت و عملکرد رشد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
ناهید بختیاری معز اثر دانه کامل یا اسیاب شده گندم و تریتیکاله در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
فاطمه برجی زاده اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله افتابگردان مکمل شده با انزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و مورفولوژی روده باریک در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ارمان بهرامی تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و سازبر مکمل سلنیوم مخمری در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
زهرا بهرامی بررسی اثر پری بیوتیک بایوماس بر جمعیت میکروفلورهای روده باریک و عملکرد مرغ های تخم گذار، های لاین 36-W کارشناسی ارشد 1392/12/07
سلیمه ترکاشون تأثیر تزریق داخل تخم مرغی و مصرف عصاره شیرین بیان و نانو ذرات نقره بر سیستم ایمنی، عملکرد و جایگزینی با آنتی بیوتیک فلاوومایسین® در دوران جنینی و پرورش جوجه های گوشتی راس دکتری دانلود 1397/10/12
علی ترکاشوند تاثیر سطوح مختلف دانه ی گلرنگ وپوسته آفتابگردان برعملکرد، نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع وکلسترول زرده تخم مرغ و پلاسمای خون در مرغ تخم گذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
هادی جعفری فروزش تاثیر سطوح مختلف پودر دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سودا جنگی اقدم اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر توسعه سنگدان، قابلیت هضم مواد مغذی، فعالیت برخی انزیمهای روده ای و عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
پرستو چراغی تاثیر سطوح مختلف روغن های اکسیده شده بر عملکرد و کبد چرب مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
میلاد حاتمی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/11/30
سیدعلی حسینی سیر اثر ریشه سرخارگل و دانه هلیله سیاه بر پاسخ سیستم ایمنی و عملکرد جوجه گوشتی دکتری 1392/12/20
وحید خرم ابادی اثر اسید لینولئیک مزدوج و هیدروکسی متیل بوتیرات برکاهش سطح پروتئین جیره، عملکرد، کیفیت گوشت و بیان ژن PPAR?? در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1397/01/20
عنایت رحمت نژاد بررسی اثر پلی‏ ساکاریدهای غیرنشاسته ‏ای بر متابولیسم لیپیدها و پارامترهای مولکولی و مورفولوژیکی دستگاه گوارش در جوجه‏ های گوشتی دکتری 1393/11/28
مسعود رنجبران بررسی پارامترهای عملکردی، بیوشیمیایی و مقاومت پوسته تخم بلدرچین ژاپنی در پاسخ به جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا در جیره کارشناسی ارشد 1392/12/17
طیبه زاهدی اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز برقابلیت هضم پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های روده ای در مرغهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1395/07/13
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ژیلا شکری اثر عصاره رازیانه و منگنز- اسیدآمینه بر استحکام استخوان درجوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/10
تحسین شمس الله تولید تخم مرغ آهن دار با تغذیه تفاله انار در مرغ های تجاری تخم گذار بونز سفید کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مهدی صفری اثر آنزیم پروتئاز بر راندمان مصرف پروتئین وجایگزینی کنجاله تخم پنبه با کنجاله سویا و جنبه های اقتصادی آن در جیره جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
امین صمدی بررسی عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه گوشتی راس و کاب در پاسخ به جیره پلت حاوی فیبر نامحلول کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
معصومه عباسی نژادلاله دشتی - اثر نانو ذرات اکسید آهن و متیونین بر توسعه عضلات سینه و بافت روده باریک در دوران جنینی و پس از هچ در جوجه های گوشتی. دکتری 1393/07/14
منصوره عبدالملکی اثر باسیلوس های جدا شده از دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در مقایسه با باسیلوس سوبتیلیس 17299 در کاهش اثرات مضر آفلاتوکسین ب1 (AFB1) دکتری دانلود 1397/11/15
منصوره عبدالملکی بررسی اثر افزایش مقدار اسیدفولیک جیره غذایی بر مقدار زرده تخم مرغ و عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1392/06/31
احمد عزیزی تعیین نیازمندی های آرژنین قابل هضم با استفاده از معادلات تابعیت و اثر آن بر عملکرد و سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار سویه های لاین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
مهتاب عزیزیان اردبیلی مقایسه شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت، اکسترود) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی و بیان ژن مربوط به حساسیت نسبت به سندرم آسیت دکتری دانلود 1397/02/17
اشکان قربانی شبیه سازی اجزاء محدود فرآیندهای تولید خوراک دام پلت شده از مواد گرانوله و بهینه سازی آن به روش سطح پاسخ(RSM) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
یاسین کریمی اثر باقی مانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای خونی، مورفولوژی روده و صفات تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
جواد کوثری مقامی اثر سطوح مختلف کیلات سلنومتیونین بر عملکرد، رشد و نمو، تراکم و معدنی شدن استخوان در پولت های تخمگذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1398/11/29
صفورا لطفی تأثیر سطوح مختلف دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم بلدرچین های ژاپنی تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
غلامعلی محمدی بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/23
محمدمهدی محمدی اثر افزودن کروم و سلنیوم آلی به جیره بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در مرغ های تخم-گذار سویه هایلاین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شهرام محمدیان اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش مرغ مادر گوشتی کارشناسی ارشد 1398/09/30
جمال محمودی تأثیر ترکیب روغن های اسانسی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد رشد، خصوصیات دستگاه گوارش، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، ایمنی در جوجه های گوشتی بود. کارشناسی ارشد 1396/11/25
همایون محمودی اثر لاکتوفرین و میدان مغناطیسی ثابت بر تراکم و استحکام استخوان در پیک تخمگذاری دکتری 1393/11/28
نفیسه مرادی اورنگ اثر جایگزینی ذرت با بوجاری گندم و تریتیکاله مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، صفات فیزیولوژیکی و کلسترول پلاسما و تخم مرغ در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/07/15
محمدمهدی مرادی عسگر اثر سطوح مختلف تفاله انار بر عملکرد،pH دستگاه گوارش و جمعیت میکروبی روده در مرغ های تخمگذار تجاری بونز سفید کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
زهرا مصطفایی اثر استرانتیوم بر استئوپروزیس، تراکم استخوان کیفیت پوسته تخم مرغ و تحریک ترشح IGF-1 در مرغ های تخم گذار سویه های لاین کارشناسی ارشد 1396/06/05
اعظم مهربانی ممدوح اثر منابع مختلف روی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/06/05
یاسمن موسوی بررسی اثر منابع مختلف فیبر در جیره بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سمیرا نادری سهامی ضمیر اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با انزیم پروتئاز بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/06/05
سیده سکینه نیک سیر بررسی اثر فیبر نامحلول، منبع چربی و رنگدانه های طبیعی یا سنتتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
اعظم یوسفی قمشلو تاثیر آهن جیره بصورت کلیت با نانوذرات کیتوالیگوساکارید بر عملکرد، فلور میکروبی روده و وقوع نکروز باکتریایی سر استخوان ران در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1397/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تولید و فرآوری خوراک طیور 2221296 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در تغذیه طیور 2221319 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ناهنجاری های متابولیکی در طیور 2221318 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور 2221297 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول جیره نویسی 2221253 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیوانرژتیک در تغدیه طیور 2221344 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 2221290 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پروتئین ها و اسید آمینه در تغذیه طیور 2221315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تغذیه طیور پیشرفته 2221301 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه طیور 2221316 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان تخصصی 2221294 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روشهای تولید و فرآوری خوراک طیور 2221296 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی رشد 2221354 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در تغذیه طیور 2221319 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ناهنجاری های متابولیکی در طیور 2221318 2 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور 2221297 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | چهار هفته اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | چهار هفته دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول جیره نویسی 2221253 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول جیره نویسی 2221253 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پروتئین ها و اسید آمینه در تغذیه طیور 2221315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغذیه طیور پیشرفته 2221301 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2