اساتید دانشکده

داریوش علیپور

داریوش علیپور

داریوش علیپور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نرگس اشوری همدان جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیکی از شکمبه گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/08
مروارید ایمانی اثر بلوس آهسته رهش حاوی سطوح مختلف سلنیوم قبل از دوره آبستنی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی میش های لری بختیاری و بره های آنها کارشناسی ارشد 1397/11/02
فاطمه برجی زاده اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله افتابگردان مکمل شده با انزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و مورفولوژی روده باریک در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
امین پویا اثر سطوح مختلف جایگزینی منبع سولفات روی با روی متیونین بر عملکرد بره های نر مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
علی حاتمی آفکویی اثرات سطوح مختلف پوست انار بر جمعیت میکروبی شکمبه، برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای و عملکرد بره های پرواری مهربان دکتری دانلود 1394/07/13
میلاد داوریان مطالعه اثرات سطوح مختلف سیر بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خون بره های پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
ناهید ریاحی توانایی سویه های مختلف باکتری مصرف کننده لاکتات جداسازی شده از شکمبه شتر و گاومیش در کنترل اسیدوز شکمبه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
زینب رستمی اثر تزریق ویتامین E و سلنیوم قبل از جفت گیری بر بازده تولید مثلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در میش های همزمان شده مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
محسن رضایی اثر منابع مختلف نیتروژن بر سنتز پروتئین میکروبی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر مهربان کارشناسی ارشد 1397/11/30
زهرا زمانی طراحی ماتریکس حاوی تیمول با خواص آهسته رهش و ارزیابی اثرات آن در دام دکتری 1393/11/29
مجتبی شریفی نیا طراحی نرم افزار جیره نویسی گاوهای شیری کارشناسی ارشد 1396/04/28
ابوالفضل صالحی تعیین ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی و پوست پسته فرآوری شده با قارچ پلوروتوس ساجور کاجو با استفاده از روش های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
رضا صدیقی وثاق جداسازی، شناسایی و کاربرد باکتریهای شکمبه ای مصرف کننده لاکتات به عنوان تغذیه مستقیم میکروبی در تغذیه گاوهای شیری دکتری دانلود 1395/11/12
نسترن فخرابادی بررسی ارزش تغذیه ای ضایعات قارچ خوراکی در تغذیه دام کارشناسی ارشد 1392/12/21
معصومه کاظمی مستقیم دستکاری تخمیر شکمبه ای با استفاده از اسید هیومیک و یونوفر موننسین در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/11/20
میلاد مجنونی ارزیابی ارزش غذایی یونجه همدانی تحت تاثیر کود آلی پوهوموس و کودهای شیمیایی کارشناسی ارشد 1392/04/09
سعدون محمدیان اثر جاذب رطوبه های مختلف بر کیفیت سیلاژ تفاله مرطوب سیب زمینی کارشناسی ارشد 1393/11/17
مهدی محمودی ابیانه سنتز اوره آهسته رهش و تاثیر آن بر فراسنجه های گوارش نشخوارکنندگان دکتری دانلود 1396/12/02
محمدرضا مرادی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
زهرا میرزایی برسی اثر روغن های اسانسی آویشن و مرزه بر فرانسجه های تخمیر و جمعیت و جمعیت میکروبی شکمبه به روش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/07/30
بهروز نجف نژاد اروجکندی سنتز نانو سلنیوم و مقایسه اثرات آن با سایر منابع این عنصر در جیره های غنی از چربی بر تولید شیر، پاسخ آنتی اکسیدانی و پارامتر های تخمیری شکمبه گاوهای شیرده دکتری 1393/04/12
وحیده وحدت منش اثرات پیشگیری کننده دو نوع اسانس روغنی علیه اسیدور شکمبه ای، ارزیابی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/07/08
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول جیره نویسی 2221253 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بیوانرژتیک در تغذیه دام 2221336 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تغذیه نشخوار کنندگان 2221110 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه دام 2221309 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول تغذیه 2221249 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
روش های تولید و فرآوری خوراک دام 2221328 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
میکروبیولوژی عمومی 2211065 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تغذیه نشخوار کنندگان 2221110 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول تغذیه 2221249 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوانرژتیک در تغذیه دام 2221336 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تولید و فرآوری خوراک دام 2221328 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوزی دستگاه گوارش دام 2221313 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی عمومی 2211065 3 02 نامشخص 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی عمومی 2211065 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول تغذیه 2221249 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تغذیه نشخوار کنندگان 2221110 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2221129 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغذیه نشخوار کنندگان 2221110 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 2221129 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1