درخواست آزمایش
صفحه اصلی جزئیات خبر درخواست آزمایش 03 Dec 2016 کد خبر : 6405171 تعداد بازدید : 207 شرایط و نحوه پرداخت: تمامی...
توضیحات تکمیلی دفترچه تلفن
برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با 9 و از خارج از دانشگاه با 31400000 تماس حاصل فرمایید. (برای تماس از خارج...
دفترچه تلفن
نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی  ...
دفترچه تلفن
نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی  ...
اطلاعات تماس دانشکده کشاورزی
دانشکده/حوزه سمت شماره تلفن / داخلی نمابر پست الکترونیک دانشکده کشاورزی   ۳۱۴۰۳۵۰۳ ۳۱۴۰۳۵۰۳    
اطلاعات تماس دانشکده کشاورزی
جهت تماس با واحدهای مختلف دانشگاه بوعلی سینا به سایت مرکز تلفن به آدرس زیر https://118.basu.ac.ir/ مراجعه...
اطلاعیه برگزاری مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 1402
صفحه اصلی جزئیات خبر اطلاعیه برگزاری مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 1402 23 05 2023 23:39 کد خبر : 6401347 تعداد...
معرفی دانشکده کشاورزی
صفحه اصلی جزئیات خبر معرفی دانشکده کشاورزی 14 02 2023 23:28 کد خبر : 6401362 تعداد بازدید : 1408 اشتراک گذاری چاپ...
معرفی دانشکده کشاورزی
صفحه اصلی جزئیات خبر معرفی دانشکده کشاورزی 14 02 2023 23:16 کد خبر : 6401378 تعداد بازدید : 1293 ...
چارت دروس گروه ترویج و آموزش کشاورزی
صفحه اصلی جزئیات خبر چارت دروس گروه ترویج و آموزش کشاورزی 16 05 2022 21:32 کد خبر : 6401395 تعداد بازدید : 1332...
چارت دروس گروه خاکشناسی
صفحه اصلی جزئیات خبر چارت دروس گروه خاکشناسی 16 05 2022 21:14 کد خبر : 6401411 تعداد بازدید : 568 ارشد- بیولوژی و...
چارت دروس گروه خاکشناسی
صفحه اصلی جزئیات خبر چارت دروس گروه خاکشناسی 16 05 2022 21:09 کد خبر : 6401425 تعداد بازدید : 1319 ارشد- بیولوژی و...
دروس ارائه شده گروه مهندسی بیوسیستم نیمسال 01-1400
صفحه اصلی جزئیات خبر دروس ارائه شده گروه مهندسی بیوسیستم نیمسال 01-1400 06 05 2022 23:04 کد خبر : 6401441 تعداد...
آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی
صفحه اصلی جزئیات خبر آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی 24 04 2022 22:39 کد خبر : 6401458 تعداد بازدید : 1035 اطلاعات...
دروس ارائه شده گروه گیاهپزشکی
صفحه اصلی جزئیات خبر دروس ارائه شده گروه گیاهپزشکی 24 04 2022 22:24 کد خبر : 6401475 تعداد بازدید : 974 دروس ارائه...
چارت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( زراعت و اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی)
صفحه اصلی جزئیات خبر چارت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( زراعت و اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی) 20 04 2022 06:59...
برگزاری کلاسهای حضوری 1400
صفحه اصلی جزئیات خبر برگزاری کلاسهای حضوری 1400 17 04 2022 22:09 کد خبر : 6401509 تعداد بازدید : 725 به اطلاع می...
برگزاری کلاسهای حضوری 1400
صفحه اصلی جزئیات خبر برگزاری کلاسهای حضوری 1400 17 04 2022 22:04 کد خبر : 6401525 تعداد بازدید : 421 به اطلاع می...