انتصاب مدیر گروه جدید گروه مهندسی بیوسیستم

10 Jul 2017
کد خبر : 6403526
تعداد بازدید : 51

از سوی دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجتبی جابری به عنوان مدیر گروه بیوسیستم معرفی گردید.

از سوی دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجتبی جابری  به عنوان مدیر گروه بیوسیستم معرفی گردید