درباره گروه

 

                 فعالیت گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات از سال 1363 و با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته علوم زراعی آغاز گردید. در ادامه در سال 1366 اولین دوره دانشجویان کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات و در سال 1384 اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصلاح نباتات در دو گرایش زراعت و اصلاح نباتات و شناسایی و مبارزه با علف‏های هرز شروع به تحصیل نمودند. با توسعه گروه، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی از سال 1390 در دو رشته‏ زراعت با دو گرایش فیزیولوژی و اکولوژی و گرایش بیومتری و رشته علوم علف‏های هرز صورت گرفت.

 

                 گروه زراعت و اصلاح نباتات با ده نفر عضو هیات علمی (چهار دانشیار، چهار استادیار  و دو نفر مامور به تحصیل)   در حال حاضر در مقاطع و گرایش­های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می­پردازد.

 • مقطع کارشناسی

  • رشته زراعت و اصلاح نباتات
 • مقطع کارشناسی ارشد

  • رشته زراعت
  • رشته اصلاح نباتات
  • رشته شناسایی و مبارزه با علف‏های هرز
 • مقطع دکتری تخصصی

  • رشته اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی
  • رشته اصلاح نباتات - بیومتری
  • رشته زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
  • رشته زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • رشته علوم علف‏های هرز