HSE

07 Dec 2016
کد خبر : 6405157
تعداد بازدید : 41

  HSE
حرف اول كلمات
Health بهداشت،Safety  ايمني و Environment محيط زيست است كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به بهداشت كار و محيط، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست مي باشد .

به عبارت دیگر HSE موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. در هر کدام از شاخه هایHSE  مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی است که در زیر به آنها اشاره می شود.
بهداشت(H) : در شرایط مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه¬ای می شود حائز اهمیت می¬باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای شغلی می شود.
ایمنی(S) :درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود.در زمینه ایمنی در مسائل گسترده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است.
ایمنی اشخاص که شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است. ایمنی در هنگام کار که شامل رعایت مسایل ایمنی حین کار آزمایشگاهی است. ایمنی محیط آزمایشگاه که شامل ایمنی انبار و تهویه، مدیریت حریق، علائم هشداردهنده ومی باشد.
محیط زیست:(E)  محیط زیست در آزمایش های مختلف بسیار متفاوت است و شامل مواردی است که منجر به آلودگی هوا، خاک، آب می شود. بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد.

فایل های زیر برای کار در آزمایشگاه ها بر اساس مبانی
HSEکمک نماید.

1-چک لیست ایمنی محیط آزمایشگاه
2- آگاهی از شرایط آزمایشگاه
3-اقدامات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه
4-اقدامات لازم قبل از ترک آزمایشگاه
5-پیشگیری از آتش
6-حفظ و نگهداری بهداشت محیط
7-دفع ضایعات آزمایشگاهی
8-حفاظت آزمایشگاهی