کارگاه داشت و برداشت


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه داشت و برداشت
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این کارگاه که در مزرعه عباس آباد واقع می باشد شامل دستگاه های وجین کن و سمپاشها که در طول دوره رشد بذر استفاده می گردد، و همچنین ماشین های برداشت محصول از قبیل کمباین، موورها، ریک ها و...... می باشد.

kargah_8-1.jpg