کارگاه توسعه


گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: کارگاه توسعه
نام سرپرست: دکتر کریم نادری مهدیی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34424195
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: knadery@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: لیلا زلیخایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

برگزاری کارگاه های آموزشی،برگزاری کلاسهای عملی و نظری رشته توسعه روستایی و توسعه کشاورزی، آشنایی با نرم افزارهای آماری

IMG_1242.JPG

IMG_1243.JPG