کارمند نمونه در مهرماه

24 Oct 2016
کد خبر : 6404286
تعداد بازدید : 76

جناب آقای «مجتبی مهری» کارشناس اداره آموزش دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در مهر ماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.

جناب آقای «مجتبی مهری» کارشناس اداره آموزش دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در مهر ماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.

مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.