کارمند نمونه دانشکده در شهریور ماه

09 Oct 2016
کد خبر : 6404346
تعداد بازدید : 69

جناب آقای مهندس علیرضا شاهبداغلو کارشناس آموزشی گروه باغبانی از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در شهریورماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.

جناب آقای مهندس علیرضا شاهبداغلو کارشناس آموزشی گروه باغبانی از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در شهریورماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.