کارت ورود به جلسه

03 01 2020 23:05
کد خبر : 6401871
تعداد بازدید : 180

دانشجویان گرامی از تاریخ 98/10/11  با ورود به سامانه گلستان از طریق گزارش 428 می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

توجه:

جهت شرکت در امتحانات پایان ترم،به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون ،الزامی می باشد.