شرح وظایف

23 Aug 2014
کد خبر : 6405341
تعداد بازدید : 28

نظارت بر حسن انجام امور آموزشی دانشکده (برنامه ریزی درسی، انتخاب واحد، تشکیل کلاسها، برگزاری امتحانات، ثبت نمرات، فارغ التحصیلی دانشجویان و ... )؛

بررسی رفع مشکلات و موانع درسی دانشجویان؛

همکاری با معاونت محترم پژوهشی در انجام ترفیع سالیانه اساتید؛

بررسی تایید ابلاغ های آموزشی اساتید؛

بررسی و ارسال گواهی انجام کار اساتید و کارشناسان آموزشی؛

شرکت در جلسات آموزشی دانشگاه.