دکتر حسن ساری‌خانی به مرتبه استادی ارتقاء یافت

24 08 2021 03:33
کد خبر : 6401585
تعداد بازدید : 200

در پنجمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار شد عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

 

 

 

در پنجمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه ۳۱ خرداد ماه برگزار شد، با رأی اعضاء، آقای دکتر حسن ساری‌خانی )عضو محترم هیأت علمی گروه علوم باغبانی) از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافت.

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم
.