جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ناهید ریاحی

15 Jan 2017
کد خبر : 6404027
تعداد بازدید : 4

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ناهید ریاحی با عنوان: توانایی سویه های مختلف باکتری مصرف کننده لاکتات جداسازی شده از شکمبه شتر و گاومیش در کنترل اسیدوز شکمبه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  ناهید ریاحی

        

با عنوان: توانایی سویه های مختلف باکتری مصرف کننده لاکتات جداسازی شده از شکمبه شتر و گاومیش در کنترل اسیدوز شکمبه

 

مورخ 28/10/95 ساعت 8:30 در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر داریوش علیپور  برگزار می گردد.