جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا عبدی

06 Jan 2017
کد خبر : 6404043
تعداد بازدید : 82

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا عبدی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات با عنوان: بررسی تنوع صفات آگرومورفولوژیکی و کاریوتیپی چند اکوتیپ از گیاه قدومه شهری و شیرازی مورخ 18/10/95 ساعت 14 در محل دانشکده کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر امیرحسین کشتکار برگزار می گردد.

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا عبدی  رشته   مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات

با عنوان:

بررسی تنوع صفات آگرومورفولوژیکی و کاریوتیپی چند اکوتیپ از گیاه قدومه شهری و شیرازی

مورخ 18/10/95 ساعت 14 در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر امیرحسین کشتکار برگزار می گردد.