جلسه دفاع خانم مهری سلطانی

14 Jul 2017
کد خبر : 6403494
تعداد بازدید : 55

جلسه دفاع خانم مهری سلطانی به راهنمایی آقای دکتر هدایت باقری

جلسه دفاع خانم  مهری سلطانی  با عنوان پایان نامه جداسازی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های گیاه دارویی باریجه به راهنمایی آقای دکتر هدایت باقری به تاریخ  دفاع96/04/28 روز  چهارشنبه   ساعت 13   در سالن جلسات برگزار می شود