جلسه دفاع از پایان­نامه خانم حمیده میری

07 Jan 2017
کد خبر : 6404059
تعداد بازدید : 28

جلسه دفاع از پایان­نامه خانم حمیده میری دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات روز: شنبه مورخ : 21/10/95 ساعت: 14 در محل: دانشکده کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر امیرحسین کشتکار برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان­نامه خانم حمیده میری  

دانشجوی رشته   مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات 

روز:  شنبه

              مورخ : 21/10/95     

                 ساعت: 14  

در محل: دانشکده  کشاورزی 

تحت راهنمایی آقای دکتر امیرحسین کشتکار  برگزار می گردد.