جلسه دفاع آقای حسین خسروی به راهنمایی دکتر علی دلجو

03 Sep 2017
کد خبر : 6403387
تعداد بازدید : 47

جلسه دفاع آقای حسین خسروی به راهنمایی دکتر علی دلجو

جلسه دفاع آقای حسین خسروی دانشجوی دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی با عنوان پایان نامه شناسایی و بررسی بیان ژن برخی آنزیم های موثر در بیوسنتز تاکسول در گیاه فندق ( Corylus avellana L.)  به راهنمایی دکتر علی دلجو تاریخ دفاع سه شنبه 96/06/14 ساعت 14 در سالن جلسات برگزار می شود.