تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد.

07 May 2017
کد خبر : 6403753
تعداد بازدید : 4

تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد. اعضاء تیم فوتسال دانشکده کشاورزی در این مسابقات که بصورت دوره ای بین دانشکده ها برگزار گردید را آقایان...

تیم فوتسال اساتید دانشکده کشاورزی قهرمان سری مسابقات فوتسال دهه سرآمدی آموزش در سال 96 دانشگاه بوعلی سینا شد.  اعضاء تیم فوتسال دانشکده کشاورزی در این مسابقات که بصورت دوره ای بین دانشکده ها برگزار گردید را آقایان دکتر رضا موحدی، دکتر حمید بلالی، دکتر احمد احمدی، دکتر علی عزیزی، دکتر یاسر محمدی، دکتر وحید ورشابیان، دکتر گودرز احمدوند، دکتر قاسم رحیمی و دکتر جواد سلیمانی به سرپرستی آقای دکتر سبزی پرور تشکیل می دادند.