تولید دانش بنیان، نوآوری و بهره وری در بخش کشاورزی

08 May 2017
کد خبر : 6403738
تعداد بازدید : 54

ششمین رویداد ایده پارک با موضوع" تولید دانش بنیان، نوآوری و بهره وری در بخش کشاورزی" با استقبال و حضور گرم دانشجویان و اساتید در صبح روز سه شنبه مورخ 19/2/1396 با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و پارک علم وفناوری استان همدان در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

ششمین رویداد ایده پارک با موضوع" تولید دانش بنیان، نوآوری و بهره وری در بخش کشاورزی" با استقبال و حضور گرم دانشجویان و اساتید در صبح روز سه شنبه مورخ  19/2/1396 با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و پارک علم وفناوری استان همدان در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی برگزار گردید. این رویداد با سخنرانی آقای دکتر بلالی ریاست محترم دانشکده و آقای دکتر خانجانی از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده و همچنین توضیحات کارشناس پارک علم و فناوری استان همدان آغاز گردید. در دور اول این رویداد از بین بیش از 50 ایده، 16 ایده برتر توسط داوران انتخاب شده و در رقابت نهایی 3 ایده برتر توسط رای داوران و دانشجویان شرکت کننده تعیین گردیدند. در این رویداد رتبه اول آقای سید یعقوب کریمی با عنوان ایده :دستگاه کنترل سطح ایستابی و تنظیم دبی خروجی با استفاده از شبکه GPRS و برنامه تحت وب  ، رتبه دوم آقای مهران سپید دست با عنوان ایده :طراحی سیستم انتقال رطوبت و مواد مغذی به خاک به عنوان روشی نوین در آبیاری سفالی و رتبه سوم آقای متین علی بخشی با عنوان ایده کوره بیوچار انتخاب گردیدند. داوری این رویداد را آقایان دکتر موسوی، دکتر رسولی، دکتر گوهری،دکتر فرح آور و خانم دکتر کلاهچی بر عهده داشتند. همچنین در این مراسم لوح و جوایزی برای نفرات برتر و به قید قرعه به سه نفر از دانشجویان شرکت کننده اهدا گردید.