بر گزاری کارگاه آموزشی سیستم اتو ماسیون اداری

10 Jul 2017
کد خبر : 6403541
تعداد بازدید : 39

بر گزاری کارگاه آموزشی سیستم اتو ماسیون اداری

کارگاه آموزشی سیستم اتوماسیون اداری با هدف آشنایی ویادگیری برای اعضای هیعت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه 96/04/20 در سایت دانشکده برگزار شد.