برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشکده کشاورزی با اعضاء هیات علمی پیمانی دانشکده

17 Jan 2017
کد خبر : 6403934
تعداد بازدید : 1

جلسه بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، آموزشی و پژوهشی با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده و اعضاء محترم هیات علمی پیمانی دانشکده برگزار گردید.

جلسه بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، آموزشی و پژوهشی با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده و اعضاء محترم هیات علمی پیمانی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که در روز سه شنبه مورخه 28/10/1395 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی تشکیل گردید، ابتدا دکتر حمید بلالی ریاست محترم دانشکده توضیحاتی در مورد اهداف و برنامه های کلان و مسائل جاری دانشکده مطرح نمودند. سپس در ارتباط با آیین نامه های استخدامی، آموزشی و پژوهشی توضیحاتی از سوی معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه گردید. در پایان جلسه نیز هر یک از اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و سوالات خود در زمینه های مختلف دانشکده پرداختند.