آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژی


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژی
نام سرپرست: دکتر ابراهیم احمدی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تست و اندازه گیری خواص مکانیکی (استاتیکی ، دینامیکی ، ضربه و آکوستیک) مواد کشاورزی و غذایی

kargah_11.jpg