برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با 9 و از خارج از دانشگاه با 31400000 تماس حاصل فرمایید.

(برای تماس از خارج دانشگاه باید به ابتدای شماره های زیر عدد 3140 اضافه گردد. ضمناً پیش کد شهر همدان 081 است)