کارگاه ترویج


گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: کارگاه ترویج
نام سرپرست: دکتر احمدیعقوبی فرانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 81-34424195
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: amyaghoubi@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: لیلا زلیخایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری کلاس های عملی ترویج و آموزش کشاورزی، آشنا کردن دانشجویان با انواع روشهای آموزشی ترویجی، آشنایی با کتابها و مدارک علمی،پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با ترویج و آموزش و توسعه روستایی

IMG_1210.JPG

IMG_1211.JPG