کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در آبان ماه معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفت

06 Dec 2016
کد خبر : 6404196
تعداد بازدید : 42

سرکار خانم پریسا استاد احمدی کارشناس گروه بیوتکنولوژی از طرف مدیریت دانشکده به عنوان کارمنده نمونه در آبان ماه 1395معرفی شد.

سرکار خانم پریسا استاد احمدی کارشناس گروه بیوتکنولوژی از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در آبان ماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.