کارمند نمونه دانشکده کشاورزی درمهرماه 1396

10 Oct 2017
کد خبر : 6403153
تعداد بازدید : 44

کارمند نمونه دانشکده کشاورزی درمهرماه 1396

جناب آقای علی اصغر منظمی تبار از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در مهر ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.