معرفی کامل گروه های آموزشی

27 10 2020 21:39
کد خبر : 6401767
تعداد بازدید : 89

معرفی کامل گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در صفحه اصلی سایت دانشکده کشاورزی به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدید الورود قرار گرفت.