مدرسه عالی کشاورزی همدان: نخستین بار در اسفند ماه سال 1345 هجری شمسی اولین مرکز آموزش عالی کشاورزی در همدان، توسط مرحوم دکتر علی اقبالی تحت عنوان "آموزشگاه عالی کشاورزی" با تصویب شورای مرکزی دانشگاه ‏ها تاسیس شده و در سال 1348 به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی رسید. مدرسه عالی کشاورزی تا سال 1349 فقط دارای دوره دو ساله "کاردانی کشاورزی" بود. در سال 1349 و با تصویب وزارت علوم در این مرکز دوره لیسانس در دو رشته "تعاون و امور روستایی" و "ترویج کشاورزی" دایر گردید و از همان زمان از "آموزشگاه عالی کشاورزی" به "مدرسه عالی کشاورزی" تغییر نام داد.  از جمله اولین دانش ‏آموختگان این دوره می‏ توان به آقایان دکتر منصور غلامی، دکتر ایرج ملک‏ محمدی، دکتر سید محمود حسینی، دکتر یوسف حجازی، دکتر عبدالحمید پاپ‏زن و دکتر محمدرضا همزه ‏ای اشاره نمود. 

دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده کشاورزی: پس از صدور مجوز تاسیس دانشگاه بوعلی ‏سینا در سال 1352 و تصویب آن در سال 1353، دانشکده کشاورزی همدان رسما فعالیت خود را در قالب "مجتمع گسترش کشاورزی" به عنوان یکی از چهار شاخه اصلی دانشگاه بوعلی‏ سینا، در محل سابق کارخانه ‎چرمسازی همدان آغاز نمود. اولین اساتید دانشگاه بوعلی ‏سینا بر اساس معاهده مشترک بین ایران و فرانسه، با عنوان بورس دولت ایران جهت تحصیل به کشور فرانسه اعزام شدند و آقای دکتر درویش به عنوان اولین رییس دانشکده کشاورزی انتخاب شدند. 

"مدرسه عالی کشاورزی" در سال  1358 رسما در "دانشگاه بوعلی‏ سینا" ادغام شده اساتید و کارمندان آن، همچنین تجهیزات و امکانت آن از جمله موزه تاریخ طبیعی به محل دانشگاه منتقل گردید. پس از انقلاب فرهنگی و با بازگشایی دانشگا‏ه‏ ها در سال 1362، دانشکده کشاورزی با تاسیس دو گروه آموزشی "زراعت" و "دامپروری" مجدداً شروع به فعالیت کرده و به ترتیب در سال‏های 1363 و 1364 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‏های "علوم زراعی" و "امور دامی" در مقطع کاردانی نمود. 
در حال حاضر (1395) دانشکده کشاورزی با دارا بودن 84 نفر عضو هیات علمی (9 استاد، 24 دانشیار، 46 استادیار و 5 مامور به تحصیل و بورسیه)، چندین آزمایشگاه، کارگاه و گلخانه آموزشی و تحقیقاتی، مرکز تحقیقاتی عباس آباد، موزه تاریخ طبیعی، پژوهشکده آب و مزرعه تحقیقاتی-تولیدی دستجرد در نه گروه آموزشی در مقاطع مختلف (987 دانشجوی کارشناسی، 558 دانشجوی کارشناسی ارشد، 265 دانشجوی دکتری تخصصی) مشغول به فعالیت ‏های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی می ‏باشد.