شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی

23 Aug 2014
کد خبر : 6405355
تعداد بازدید : 20

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ارزیابی عملکرد پژوهشی هر واحد؛

دبیر کمیته منتخب دانشکده برای بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی؛

بررسی، ارزیابی و امتیازدهی درخواست‌های متقاضیان پژوهانه واحد مربوطه؛

نظارت و هماهنگی امور مربوط به انجمن های علمی؛

برگزاری سخنرانی‌های علمی در هفته پژوهش؛