جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

17 Sep 2017
کد خبر : 6403276
تعداد بازدید : 4

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی  به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری تحت عنوان ارزیابی کارایی مدل های مختلف استوکاستیکی خطی و غیر خطی در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی روز دوشنبه مورخ 27/06/96 ساعت 8:30 در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد