بورس دوره های دکتری و فوق دکتری

21 Oct 2016
کد خبر : 6404301
تعداد بازدید : 2

فراخوان برنامه های بورسیه دکتری و پسا دکتری سال 2017 مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی (ICGEB)

فراخوان برنامه های بورسیه دکتری و پسا دکتری سال 2017 مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی (ICGEB) به شرح زیر است:

بورس های دوره های دکتری و فوق دکتری

1- دوره های دکتری (Pre- doctoral  Fellowshipis) 
2- دوره های فوق دکتری ( Postdoctoral Fellowships ) 
3- دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت ویژه دانشجویان دوره دکتری ( Short - term Ph.D Fellowships )
4- دوره های کوتاه مدت پویا با امکان پذیرش در 64 کشور عضو    (Smart Fellowships ICGEB )

نحوه دسترسی به اطلاعات و فرم تقاضانامه از طریق آدرس:

http://www.icgeb.org/fellowships.html