برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی

25 Apr 2017
کد خبر : 6403768
تعداد بازدید : 46

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی نشست هم اندیشی هیات رئیسه و اساتید دانشکده کشاورزی پیرامون موضوع" چالش ها، فرصت ها و برنامه های آتی دانشکده کشاورزی" بعداظهر روز دوشنبه مورخه 4/2/1396 در سالن کتابخانه دانشکده تشکیل گردید.

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی

نشست هم اندیشی هیات رئیسه و اساتید دانشکده کشاورزی پیرامون موضوع" چالش ها، فرصت ها و برنامه های آتی دانشکده کشاورزی" بعداظهر روز دوشنبه مورخه 4/2/1396 در سالن کتابخانه دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش هیات رئیسه دانشکده در خصوص عملکرد و برنامه های آتی دانشکده، مسائل مختلف دانشکده توسط اعضاء محترم هیات علمی دانشکده در یک فضای صمیمی تشریح و مورد بحث قرار گرفت.