بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و لزوم ارتقاء کیفیت برگزاری واحد درسی کارآموزی در نشست میان هیات رئیسه دانشکده و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

02 Jan 2017
کد خبر : 6404091
تعداد بازدید : 63

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و لزوم ارتقاء کیفیت برگزاری واحد درسی کارآموزی در نشست میان هیات رئیسه دانشکده و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

در این نشست که روز دوشنبه مورخه 1395/10/13در محل دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید، در ابتدا ریاست محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گزارشی از وضعیت موجود سازمان،  آمار تعداد اعضاء، تعداد شرکت ها و تعداد واحد های تولیدی کشاورزی زیر مجموعه سازمان ارائه دادند. در ادامه ریاست محترم دانشکده در خصوص نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با دانشکده کشاورزی و لزوم ارتقاء کیفیت برگزاری واحد درسی کارآموزی از طریق ارتباط و همکاری دانشکده با شرکت ها و واحد های تولیدی کشاورزی بزرگ و معتبر استان مطالبی را مطرح نمودند. همچنین در این جلسه مقرر گردید تعامل و همکاری بیشتری میان دانشکده کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از طریق ایفای نقش فعال تر دفتر ارتباط با جامعه و معاونت آموزشی دانشکده صورت پذیرد.