ارتقا مرتبه علمی اعضا محترم هیات علمی دانشکده

22 Apr 2014
کد خبر : 6405015
تعداد بازدید : 57

در جلسه دوازدهم از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 1/2/93 تشکیل گردید، سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند

در جلسه دوازدهم از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 1/2/93 تشکیل گردید، دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مرتبه استادی وهشت نفر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
بنا به اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه در این جلسه با ارتقاء مرتبه علمی آقایان دکتر دکتر پوریا زمانی از گروه آموزشی علوم دامی، دکتر حسن ساریخانی از گروه آموزشی علوم باغبانی دکتر داریوش علیپور از گروه آموزشی علوم دامی از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.
هیات رئیسه دانشکده، اعضا محترم هیات علمی دانشکده و کارکنان، این ارتقا را به این اعضاء و خانواده های محترمشان تبریک عرض میکند و توفیق روزافزون این بزرگواران را از خداوند منان خواستار است