آزمایشگاه پس از برداشت


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پس از برداشت
نام سرپرست: دکتر رضا امیری چایجان
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

ارزیابی خشک کردن و فرآوری مواد کشاورزی و غذایی

kargah_12.jpg