آزمایشگاه تست تراکتور


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تست تراکتور
نام سرپرست: دکتر حسین حاجی آقا علیزاده
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آزمون و ارزیابی مسائل مرتبط با کشش تراکتور و عملکرد موتور

kargah_14-1.jpg