کارگاه نقشه کشی

کارگاه نقشه کشیکارگاه نقشه کشی


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه نقشه کشی
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آموزش رسم و طراحی صنعتی و آشنایی با مبانی آن

null