کارگاه جوشکاری

کارگاه جوشکاریکارگاه جوشکاری


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این کارگاه شامل 4 کابین مجهز به وسایل جوشکاری و همچنین وسایلی از قبیل اره لنگ،آتش بر و تعدادی گیره به همراه ست کامل سوهان کاری و ورق کاری می باشد.

null

null