کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان گرامی از تاریخ 98/10/11  با ورود به سامانه گلستان از طریق گزارش 428 می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

توجه:

جهت شرکت در امتحانات پایان ترم،به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون ،الزامی می باشد.

آدرس کوتاه :