دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات

دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهدی کاکایی اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات روز سه شنبه مورخ 94/07/14 از رساله دکتری خود دفاع نمودند

جناب آقای دکتر مهدی کاکایی اولین دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات در روز سه شنبه مورخ 94/07/14 از رساله دکتری خود تحت عنوان "غربال و شناسایی عوامل مقاومت و حساسیت یونجه (Hypera postica) با زیست سنجی و پروتئومیکس" تحت راهنمایی آقای دکتر حجت اله مظاهری لقب و مشاوره آقایان دکتر علی مصطفایی و دکتر محمد خانجانی دفاع نمودند.