درباره گروه خاکشناسی

درباره گروه خاکشناسی


درباره گروه

 

فعالیت گروه آموزشی خاکشناسی از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع لیسانس آغاز گردید. در ادامهدر سال 1380 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال 1385 نخستین دانشجویان در مقطع دکتری شروع به تحصیل نمودند. در حال حاضر (1395) گروه خاکشناسی با ده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، یک دانشیار و هفت استادیار) در مقاطع و گرایش‏های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد: 

1.     مقطع کارشناسی

  رشته علوم و مهندسی خاک

 

2.     مقطع کارشناسی ارشد

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه

  مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

  مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

 

3.     مقطع دکتری تخصصی

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - شیمی و آلودگی خاک

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  مدیریت منابع خاک - خاک، محیط و منابع اراضی

  مدیریت منابع خاک - فیزیک و رابطه آب، خاک و گیاه

آدرس کوتاه :