جلسه دفاع خانم مهری سلطانی

جلسه دفاع خانم مهری سلطانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع خانم مهری سلطانی به راهنمایی آقای دکتر هدایت باقری

جلسه دفاع خانم  مهری سلطانی  با عنوان پایان نامه جداسازی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های گیاه دارویی باریجه به راهنمایی آقای دکتر هدایت باقری به تاریخ  دفاع96/04/28 روز  چهارشنبه   ساعت 13   در سالن جلسات برگزار می شود