تماس با ما

تماس با ما


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

  آدرس:همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - کدپستی 6517833131
                 

  تلفنهای مستقیم:    
                      
  
  دانشکده:                        34425400-081
                                             
081-34425403


  
   تلفن دفتر ریاست:          34425402-081

     نمابر دفتر ریاست:         
34424090-081
                     

      دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان قدیم دانشکده

       دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان جدید دانشکده


          دانلود نقشه دانشکده