اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم

اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم سید عباس رادمرد

اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم سید عباس رادمردبه راهنمایی آقایان دکتر حسین حاجی آقا علیزاده و دکتر رحمن سیفی در تاریخ 96/04/20  با  عنوان ساخت رآکتور بستر صافی ناپیوسته با جریان رو به پایین از رساله خود  دفاع نمود ضمن عرض تبریک به ایشان و اساتید راهنما