نشست هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی با دبیران انجمن های علمی دانشجویی

28 Nov 2016
کد خبر : 6404241
تعداد بازدید : 44

نشستی به منظور افزایش مشارکت دانشجویان در مسائل علمی دانشکده

به منظور افزایش مشارکت دانشجویان و بویژه انجمن های علمی دانشجویی در مسائل علمی دانشکده و ایجاد تحرک و شادابی علمی، نشستی صمیمی در روز سه شنبه مورخ 2/9/95 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار گردید. در این نشست ابتدا ریاست و معاونین دانشکده به بیان راهبردهای دانشکده در خصوص انجمن های علمی و  دیدگاههای خود پرداختند و سپس دبیران 9 گانه انجمن های علمی دانشکده کشاورزی  مسائل و انتظارات انجمن های علمی را تشریح نمودند.